Prisijungimas
Krepšelis

Įdėta: 0 prekės(-ių)

Viso: 0 €

Kontaktai

UAB "TRADE APPLIANCES"

El. paštas: info@allenzi.lt

Mob. tel :+370 684 13440

Darbo laikas: I-V nuo 9:00 iki 17:00 val.

 


Akcijos

Akcijų šiuo metu nėra

Allenzi prekėms yra suteikiama 2 (dvejų) metų garantija.

•2. Garantiniu metu nemokamai keičiamos sugedusios detalės ir mazgai bei atliekamas nemokamas prietaiso remontas.

•3. Įgaliotoji serviso paslaugų įmonė atlieka garantinio remonto darbus per 14 (keturiolika) dienų nuo kreipimosi datos.

•4. Garantinio remonto darbai nėra susiję su prekės instaliavimu (prijungimu prie tinklų) ir reguliavimu.

•5. Pardavėjas įsipareigoja, nustačius gaminių trūkumus, pagal galiojančius galiojančius vartotojo teisių gynymo įstatymus patenkinti vartotojo reikalavimus.

GARANTIJOS SĄLYGOS

 

•1. Garantija galioja tik pateikus tinkamai užpildytą Garantijos knygelę, kurioja privalo būti tiksliai užrašytas prekės modelis, gamyklinis numeris, prekės pardavimo data bei pardavėjo spaudas bei pardavusio asmens parašas. Jei Garantijos knygelė užpildyta netvarkingai ( yra braukymų, įrašai neįskaitomi ir t. t.) ar užpildyta neišsamiai, garantija NEGALIOJA.

•2. Garantinė priežiūra neteikiama, jeigu:

•a) Prekė buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį (prekė naudojama verslui, gamybinėse, biuro ar prekybinėse patalpose, lauko sąlygomis ir pan.);

•b) Buvo naudojamas netinkamos kokybės vanduo, nestandartinės arba nekokybiškos medžiagos, reikmenys, atsarginės dalys ir pan.);

•c) Pažeistos prekės eksploatavimo, instaliavimo (prijungimo prie tinklų) taisyklės ir sąlygos, išdėstytos prekės naudojimo instrukcijoje;

•d) Prekę remontavo (bandė remontuoti) ne pardavėjo ar gamintojo įgalioto serviso atstovas;

•e) Prekė mechaniškai pažeista;

•f) Gedimas atsirado dėl nenugalimų jėgų poveikio, nelaimingo atsitikimo, vartotojo ar trečiųjų asmenų kaltės;

•g) Gedimą sukėlė patekę į prekės vidų pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

•h) Gedimas atsirado dėl sutrikimų elektros tinkle, vandentiekyje, dujotiekyje ar kitame tinkle, prie kurio prijungta prekė.

•3. Garantinė priežiūra netaikoma prekės dalims, kurios natūraliai susidėvi: prietaiso korpusui, lemputėms, saugikliams, degikliams, rankenėlėms, detalėms iš stiklo, keramikos, popieriaus, gumos, plastmasės ir pan.